Modele rozliczeń usługi Contractingu inżynierów

   Optymalizacja kosztów posiadania wykwalifikowanej kadry inżynieryjnej jest jednym z wielu czynników determinujących wybór Contractingu inżynierów. Jest to świetna opcja na pozyskanie dobrego specjalisty przez organizacje, w tym szczególnie zakłady produkcyjne. Sam koszt takiej usługi to jeden z najważniejszych elementów, które wpływają na decyzję o wyborze dobrego dostawcy usługi kontraktora. Aby jednak koszt ten spełniał także wymóg elastyczności względem dedykowanego rozwiązania, proponujemy naszym klientom kilka możliwych modeli rozliczeniowych:

  • Stała cena/ Fixed Price – ustalony na początku współpracy stały poziom finansowy. Bez względu na rodzaj czy charakter zadania do wykonania przez inżyniera w danym projekcie jest elementem niezmiennym dla organizacji w skali miesiąca, a nawet w czasie trwania całego projektu. Takie usztywnienie często pozwala firmie produkcyjnej podjąć bardziej trafne decyzje rekrutacyjne. Znając swój poziom kosztów stałych, rozliczanych finalnie w ramach kontraktu gospodarczego, a nie własnej listy płac, zabezpiecza jeden z głównych wyznaczników stabilności projektu, czyli jego koszt. Pozwala utrzymać nakłady na posiadanie wykwalifikowanej kadry i realizację poszczególnych etapów projektu w stałym przedziale. Model ten bardzo dobrze sprawdza się przy projektach zakwalifikowanych jako małe lub z niskim poziomem zmienności.

  • Drugą, oferowaną przez nas opcją jest model Time&Material – wskazujący na koszty powstałe z tzw. roboczogodzin inżyniera kontraktowego oraz materiałów/narzędzi zużytych podczas każdego etapu realizacji projektu. Forma ta sprawdza się szczególnie w sytuacji, kiedy uruchamiany jest całkowicie nowy projekt w zakładzie produkcyjnym klienta końcowego – wymagający zastosowania niewypróbowanych dotąd narzędzi, modeli czy standardów pracy. Trudno założyć realny czas trwania projektu i jego finalne koszty. Margines błędu – przeszacowania i niedoszacowania kosztów projektowych – może być szeroki. Atutem tego rozwiązania jest jego dokładność – klient końcowy fizycznie rozlicza się tylko z faktycznie przepracowanych przez kontraktora godzin i poziomu zużycia materiałów. Model ten pozwala elastycznie zarządzać godzinami pracy inżyniera w danej fazie projektu, a także w wysokim stopniu i w czasie rzeczywistym, monitorować poziom kosztów contractingu inżyniera vs. jego zaangażowanie. Klient otrzymuje regularne raporty wraz z analizą i statystyką w sposób liczbowy oraz wizualny przedstawiający postępy prac czy poziom kosztów w danym momencie. Monitoring on-time pozwala na lepsze zarządzanie zasobami projektu. Optymalizuje koszty w sytuacji, w której klientowi zależy na jak najszybszym uruchomieniu projektu z możliwością doprecyzowania szczegółów w późniejszym czasie.

  • Jeśli żadne z powyższych rozwiązań nie spełnia oczekiwań klienta końcowego, możemy zaproponować model mieszany, w którym to na etapie tworzenia i projektowania danego rozwiązania stosowany jest element stałej kwoty, a w momencie fazy uruchomieniowej, dla realizacji, której potrzebne jest zaangażowanie także innych, zewnętrznych i nieprzewidywalnych czynników – element Time&Material.

  • Do zindywidualizowanych rozwiązań zaliczyć możemy także model opłaty ryczałtowej – ustalonej z góry w ramach umowy określanej na początku współpracy miedzy agencją doradczą a klientem końcowym. W ramach umowy, ustalony i zatwierdzony jest odgórny, szeroki zakres usług bez rozliczania kosztów indywidualnych etapów czy aktywności.

       Każdorazowo, budując rozwiązanie contractingu inżynierów bierzemy pod uwagę potrzeby klienta końcowego. Rozmawiamy o oczekiwaniach i możliwościach. Nie tylko właściwych dla zakładu produkcyjnego i beneficjentów projektu, ale także dla odpowiedniej realizacji celu projektu inżynieryjnego. Wszystko po to, aby jak najlepiej dopasować model rozliczeniowy do realizowanej usługi contractingu. Pracujemy tak, aby zabezpieczyć techniczne aspekty realizacji projektu przy zachowaniu rozwiązań kosztowych jak najbardziej optymalnych dla klienta końcowego. Ostatecznie to klient końcowy decyduje o wyborze danego modelu rozliczeniowego.

Informujemy, że używamy plików cookies w celu umożliwienia użytkownikom korzystania z wszystkich funkcjonalności oraz tworzenia anonimowych statystyk serwisu.
Oznacza to, że każdy ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies.

Prosimy także o zapoznanie się z polityką prywatności, która zawiera wszystkie szczegółowe informacje z zakresu przetwarzania danych osobowych.
Zamknięcie komunikatu i/lub dalsze korzystanie z serwisu oznaczać będzie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie polityką prywatności.

×