Logistyczne aspekty uruchomienia nowego projektu

Inżynier kontraktowy (Interim), który rozpoczyna swój projekt u Klienta bardzo często jest nie tylko stroną wykonawczą, ale przede wszystkim doradczą dla Klienta.

Wkracza na zakład produkcyjny niczym „ninja” uzbrojony w zestaw narzędzi projektowych
i operacyjnych. Stąd bardzo ważna jest każdorazowa weryfikacja jaką metodologią sam Klient prowadzi projekt, jak wyznacza cele projektu i jakim warsztatem narzędziowym dysponuje. Nasze doświadczenia pokazują, że Inżynier kontraktowy jest nie tylko gwarantem wiedzy specjalistycznej dla Klienta, ale często jest stroną projektującą i wdrażającą narzędzie projektowe.

Tak było i w tym przypadku, gdzie Interim wkroczył w dział logistyki do jednego z zakładów produkcyjnych z branży motoryzacyjnej. Celem projektu była identyfikacja wąskich gardeł
w obszarze logistycznej obsługi klienta (Customer Care) oraz zbudowanie efektywnego warsztatu narzędzi do codziennej pracy z Klientem końcowym. Zaistniała potrzeba zbadania, czy po stronie Klienta potrzebne są dodatkowe środki oraz zasoby, aby jego wewnętrzny projekt logistycznej obsługi klienta mógł zostać realizowany bez przeszkód czy opóźnień. 

Byśmy mogli dojść do tej fazy, niezbędne było przeprowadzenie przez Interim badania audytowego, realizacji dogłębnej analizy oraz uruchomienia warsztatu rozwojowego z Klientem. Przy uruchomieniu tego projektu logistycznego, Interim zidentyfikował kluczowych uczestników i odbiorców procesów logistycznej obsługi klienta; przeprowadził rozmowy, które uzupełniły w dodatkowy obraz wyniki przeprowadzonych analiz. Inżynier kontraktowy skupił się na zapoznaniu się ze specyficznymi wymaganiami Klienta końcowego (OEM); weryfikacji dostępności narzędzi do monitorowania i pokrycia zamówień Klienta końcowego; weryfikacji poziomu wiedzy pracowników, wyników pracy, audytów i weryfikacji dokumentacji projektowej oraz instrukcji dla wykonywanych czynności na stanowiskach pracy; analiz:
– wymaganej przestrzeni magazynowej,
– obrotu towarów,
– zasobów ludzkich wymaganych do realizacji zadań,
– zestawu narzędzi do pracy operacyjnej i projektowej.
To wszystko mogło odbyć się tylko przy wysokim zaangażowaniu i świadomości Klienta oraz dobrej organizacji pracy Inżyniera kontraktowego.

Podejście procesowe zazwyczaj jest głównym punktem orientacji, którą Inżynier kontraktowy obiera przy efektywnym planowaniu i realizacji zadań w projekcie, stąd w wyniku badania potrzeb i przeprowadzonych analiz został wypracowany indywidualny plan działań.
Realizacja założeń w trybie PDCA wzmocniła nie tylko identyfikowalność poszczególnych działań, ale dała gwarant trzymania projektu w ryzach czasowych, odpowiedzialnościach
i możliwość ewentualnego eskalowania bądź rozwiązywania blokad i wyzwań w czasie rzeczywistym.

W planie działań opracowanym we współpracy z Klientem Interim ujął takie elementy jako kluczowe do wejścia w fazę realizacji projektu logistycznej obsługi klienta:
– zbudowanie narzędzia do monitorowania zamówień w programie Excel- działanie to musiało zostać wdrożone natychmiastowo ponieważ jego brak powodował wysokie ryzyko, że zamówienia do OEM nie zostaną zrealizowane zgodnie z wymaganiami,
– szkolenie dla zespołu Klienta z CRS konkretnego Klienta końcowego,
– uzupełnienie braków w dokumentacji i kompetencji zespołu poprzez stworzenie instrukcji stanowiskowej zgodnie z zasadami Lessons Learned,
– weryfikacja przestrzeni magazynowych w obszarze ilości i dostępności miejsc paletowych celem zapewnienia miejsca na części dla Klienta końcowego.

Wszystkie te aktywności pozwoliły wejść na regularny tryb pracy w obszarze Customer Care,
co miało finalnie odzwierciedlenie w wynikach i KPI realizowanych przez dział logistyki.

W ramach już codziennego wsparcia projektowego, bazując na wdrożonym warsztacie narzędziowym Interim czujnie monitoruje potencjalne obszary do rozwoju i optymalizacji, skupia swoją uwagę na interfejsach, punktach styku w procesach. Cała aktywność wsparcia Interima kończy się w momencie realizacji założonego głównego celu projektu.

Zakończenie wsparcia projektowego, jest tak samo ważne dla Inżyniera kontraktowego jak jego rozpoczęcie, stąd alternatywnie skupia swoją uwagę na odbiorcach, uczestnikach projektu, zdaje im niezbędne raporty i zestawienia zgodnie z ustaleniami podczas spotkania uruchamiającego KickOff.

Pierwotnie ustawione założenia przyjęły wartość wymierną dla Klienta:
– pomogły mu zbudować efektywne narzędzia do stałej pracy jego zespołu w ramach codziennej rutyny Customer Care w dziale logistyki,
– usprawniły pracę w obszarze zarządzania zamówieniami i magazynem,
– podniosły wartość kompetencyjną własnych pracowników,
– skróciły czasy operacji.
Wartość, którą klient zyskał to także świeże spojrzenie i realną pomoc osoby spoza organizacji, dla której cele Klienta stały się jego i naszymi celami.

Tym wstępnym opisem chcemy zaprosić Cię do śledzenia naszego cyklu poświęconego Contractingowi Inżynierów w branży Automotive. Na naszej stronie przy udziale naszych specjalistów będziemy dzielić się z Tobą naszymi doświadczeniami, wiedzą oraz komentarzami. Chętnie też poznamy Twoje spojrzenie na temat. Zostawiając komentarz pomagasz nam dzielić się tym, co jest dla nas wartościowe.

Kolejne nasze publikacje przybliżą nieco charakter pracy projektowej, pozwolą zrozumieć czym dzisiaj na rynku branży motoryzacyjnej jest np. atrakcyjność zatrudnieniowa, czy inżynierowie INKATOM ją posiadają, oraz w jaki sposób nasza usługa Inżyniera kontraktowego poprawia wyniki i funkcjonowanie zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w Polsce.

*Interim/Inżynier kontraktowy – osoba, którą Twój zakład produkcyjny może wynająć w formie B2B celem realizacji potrzeb projektowych i działowych. Zorientowana na optymalizacje i poprawę procesów w Twoim dziale.

Usługa oferowana przez #INKATOM

Informujemy, że używamy plików cookies w celu umożliwienia użytkownikom korzystania z wszystkich funkcjonalności oraz tworzenia anonimowych statystyk serwisu.
Oznacza to, że każdy ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies.

Prosimy także o zapoznanie się z polityką prywatności, która zawiera wszystkie szczegółowe informacje z zakresu przetwarzania danych osobowych.
Zamknięcie komunikatu i/lub dalsze korzystanie z serwisu oznaczać będzie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie polityką prywatności.

×