Jakich zmian możemy się spodziewać na rynku pracowników tymczasowych z Ukrainy w najbliższym czasie?

   Zatrudnianie pracowników z Ukrainy to dla wielu firm w Polsce sposób na zaspokojenie potrzeb kadrowych oraz na wypełnienie luki na rynku pracy. Pracownicy z Ukrainy są często wykwalifikowani i posiadają umiejętności, które są poszukiwane przez polskich pracodawców, a jednocześnie chętnie podejmują pracę za granicą, ponieważ może to być dla nich szansa na podniesienie poziomu życia.

W Polsce zatrudnienie pracowników z Ukrainy jest możliwe na różnych zasadach. Mogą pracować w Polsce na podstawie umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony, umowy cywilnoprawnej, jak również na zasadzie delegowania do pracy w Polsce na podstawie umowy o pracę zawartej z pracodawcą zagranicznym.

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników z Ukrainy muszą jednak przestrzegać określonych przepisów, w tym przede wszystkim dotyczących legalności pobytu i pracy tych pracowników w Polsce. W szczególności, pracodawcy muszą uzyskać zezwolenie na pracę dla pracownika z Ukrainy, a także odpowiednio przystosować warunki pracy i wynagrodzenia do polskich standardów.

Warto podkreślić, że zatrudnienie pracowników z Ukrainy może wiązać się również z pewnymi wyzwaniami, takimi jak np. różnice kulturowe, językowe czy trudności w integracji społecznej. W związku z tym, przedsiębiorcy zatrudniający przybyszów z Ukrainy powinni zwrócić uwagę nie tylko na formalne aspekty zatrudnienia, ale także na kwestie związane z komunikacją, integracją oraz zaspokojeniem ich potrzeb związanych z życiem codziennym czy kulturą.

   Rynek pracy, który pozyskuje pracowników z Ukrainy, będzie musiał się zmierzyć z kilkoma wyzwaniami, aby ich przyciągnąć i zatrzymać. Poniżej kilka z nich:

Konkurencja – Polska nie jest jedynym krajem, który rekrutuje pracowników z Ukrainy. Zatrudnienie w innych krajach, takich jak Czechy, Słowacja czy Niemcy, także jest atrakcyjne dla Ukraińców, dlatego nasz rodzimy rynek pracy będzie musiał konkurować z innymi rynkami.

Wysokość wynagrodzenia – Ukraina jest krajem o niższych zarobkach niż Polska, dlatego pracownicy z Ukrainy oczekują wyższych wynagrodzeń, aby w ogóle rozważyć pracę w Polsce. Będziemy musieli oferować konkurencyjne wynagrodzenia, aby ich przyciągnąć i zatrzymać.

Warunki pracy i kultura organizacyjna – pracownicy z Ukrainy mogą mieć różne oczekiwania w zakresie warunków pracy i kultury organizacyjnej. Rynek pracy w Polsce będzie musiał zaoferować atrakcyjne warunki pracy, a także dopasować się do oczekiwań pracowników z Ukrainy, jeśli chodzi o styl kierowania, komunikację i inne aspekty organizacyjne.

Formalności i procesy rekrutacyjne – procesy rekrutacyjne i formalności związane z legalizacją pobytu i pracy w Polsce mogą być uciążliwe dla pracowników z Ukrainy. Rynek pracy w Polsce będzie musiał upraszczać i ułatwiać te procesy, aby ich przyciągnąć i zachęcić do pozostania u nas na dłuższy czas.

Integracja społeczna i kulturowa – pracownicy z Ukrainy mogą mieć trudności z integracją w nowym środowisku społecznym i kulturowym. Rynek pracy w Polsce będzie musiał zapewnić wsparcie i pomoc w integracji tych ludzi, aby umożliwić im pełne uczestnictwo w życiu społecznym i kulturowym w Polsce.

Rynek pracowników tymczasowych z Ukrainy zależy od wielu czynników, w tym od zmian w przepisach migracyjnych i pracy, sytuacji na rynku pracy oraz od kwestii politycznych i społecznych.

W marcu 2020 roku, z powodu pandemii COVID-19, Polska zamknęła granice dla cudzoziemców. To spowodowało znaczny spadek liczby pracowników tymczasowych z Ukrainy na polskim rynku pracy. Wraz ze stopniowym łagodzeniem ograniczeń podróży, liczba pracowników tymczasowych z Ukrainy zaczęła rosnąć, jednak wciąż utrzymuje się na niższym poziomie niż przed pandemią.

W 2021 roku polski rząd podpisał z rządem ukraińskim porozumienie, które ma na celu ułatwienie legalnej migracji Ukraińców do Polski. Porozumienie ma przyspieszyć proces uzyskiwania wiz i pozwoleń na pracę oraz ułatwić legalizację pobytu dla Ukraińców przebywających na terenie Polski. Ma to pomóc w zapewnieniu stabilności i bezpieczeństwa na rynku pracy, a także zmniejszyć nielegalną migrację.

W ostatnim czasie obserwuje się także wzrost liczby firm oferujących pracę tymczasową, co może wpłynąć na rynek i warunki pracy dla pracowników tymczasowych z Ukrainy. W 2022 roku w Polsce weszła również w życie nowelizacja ustawy o zatrudnieniu tymczasowym, która wprowadziła kilka zmian, m.in. dotyczących limitu czasu zatrudnienia tymczasowego w jednej firmie.

   W 2023 roku przepisy dotyczące zatrudnienia cudzoziemców mają zostać znacznie usprawnione. Zatrudnianie cudzoziemców w najbliższym czasie ma być w pełni zdigitalizowane. Uzyskanie zezwolenia na pracę i przyjęcie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, będzie odbywać się za pośrednictwem specjalnego systemu informatycznego.

Istnieje kilka możliwych scenariuszy, które mogą wpłynąć na ten rynek w przyszłości:

  • sytuacja pandemiczna – w zależności od sytuacji epidemiologicznej na świecie, rząd Ukrainy może wprowadzać różne ograniczenia w podróżach do innych krajów, w tym do Polski. Może to wpłynąć na dostępność pracowników tymczasowych z Ukrainy na polskim rynku pracy.
  • zmiany w przepisach dotyczących pracy tymczasowej – Polska i Ukraina są obecnie w trakcie negocjacji w sprawie nowego porozumienia o zatrudnieniu pracowników z Ukrainy na polskim rynku pracy. Zmiany w przepisach mogą wprowadzić nowe wymagania dotyczące legalnego zatrudnienia, co może wpłynąć na ilość pracowników tymczasowych z Ukrainy.
  • konkurencja na rynku pracy – wraz z rosnącą liczbą firm oferujących pracę tymczasową, rynek może stać się bardziej konkurencyjny, co może wpłynąć na poziom wynagrodzeń i warunków pracy dla pracowników tymczasowych z Ukrainy.

W każdym przypadku, przyszłość rynku pracy tymczasowej z Ukrainy w Polsce zależy od wielu czynników, w tym od zmian w przepisach, sytuacji na rynku pracy, a także od polityki migracyjnej rządu polskiego i ukraińskiego.

Warto również zauważyć, że w Polsce obserwuje się niedobór siły roboczej w niektórych branżach, co może wpłynąć na zwiększenie zatrudnienia Ukraińców. Jednakże, jak już wspomniano, na całokształt ma wpływ wiele czynników, dlatego trudno jest dokładnie przewidzieć, jak będzie wyglądało zatrudnianie Ukraińców w Polsce w 2023 roku.

Informujemy, że używamy plików cookies w celu umożliwienia użytkownikom korzystania z wszystkich funkcjonalności oraz tworzenia anonimowych statystyk serwisu.
Oznacza to, że każdy ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies.

Prosimy także o zapoznanie się z polityką prywatności, która zawiera wszystkie szczegółowe informacje z zakresu przetwarzania danych osobowych.
Zamknięcie komunikatu i/lub dalsze korzystanie z serwisu oznaczać będzie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie polityką prywatności.

×